Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Menu
Zoeken op deze site

De foto’s op deze pagina zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze pagina's mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright ©Gerrit Verwoert/utrechtseheuvelrug.punt.nl. All Rights Reserved.

Links
Weer
tellers
eXTReMe Tracker
Disclaimer
Cookies
Deze website maakt gebruik van Google AdSense om inkomsten te genereren uit advertenties van derden. Om gerichte advertenties te kunnen vertonen op de website, gebruikt Google AdSense cookies die al eerder via andere websites op jouw harde schijf zijn geplaatst.
Hoe Google gebruikmaakt van cookies in advertenties
scherpenzeelseweg - leersum
Als je bij de kerk, vanaf richting Amerongen komend, rechtsaf slaat kom je op de Scherpenzeelseweg, vroeger heette deze weg; de Woudenbergsche grindweg. In 1920 bood dit toen nog niet met huizen bebouwde deel van Leersum een riant uitzicht op de heuvelrug. Op de voorgrond een boekweitveld, daarachter het gemaaide koren, dat tot schoven gebonden staat te drogen. In Leersum werd heel veel boekweit verbouwd; ze werd gemalen aan het vee gevoerd, terwijl bij de mensen boekweitemeelkoeken, gecombineerd met bruine bonen, een veel gebruikte maaltijd was.
Reacties (1)
woudenbergse grindweg leersum
Gezicht vanaf de Woudenbergsche grindweg (nu Scherpenzeelseweg) in de richting van de Rijksstraatweg. In het huis links van de nauwe doorgang woonde in de twintiger jaren wagenmaker Van den Boogert, die zich met z'n knecht Chris de Ridder vooral toelegde op de fabricage van boerenwagens. Aan de rechterkant de winkel en slagerij van Blankestijn. In het winkeltje, waarvan de ingang aan de Dorpsstraat lag, kon men onder andere galanterieen, koeietouw en sigaren (voor drie cent per stuk!) kopen. In het achterhuis was de slagerij ondergebracht.
Reacties (1)
boschoord leersum
Dit was één van de vier Leersumse tollen. Omstreeks 1880 was de weg voor dit tolhuis afgezet met een houten slagboom. Tolgaarder Van Roest nam voor paard-en-wagen twintig cent tolgeld in ontvangst; fietsers en voetgangers hadden vrije doorgang. Nadat de tol was opgeheven, werd de villa onder de naam Boschoord door particulieren bewoond.
Lees meer...   (2 reacties)
benzo leersum
In 1910 werd naast de stoomtram ook de benzine-elektrische tram, de zgn, BENZO, in gebruik genomen. Hier staat de BENZO voor het huis (rechts), dat later in het bezit van de heer Van Dam kwam, die het onder de naam Damlust als cafe-restaurant exploiteerde.
damlust leersum
Door een hevige brand werd 't Jachthuis Damlust in 1970 volledig verwoest.
Lees meer...   (10 reacties)
Nadat het gemeentebestuur gedurende twee eeuwen gehuisvest was in de rechtkamer van de herberg King William, besloot men omstreeks 1820 aan de Rijksstraatweg een nieuwe gemeentehuis te bouwen.
In 1884 nam de raad het besluit een vierklassige openbare lagere school aan te bouwen en een woning voor het schoolhoofd te creeren in het gemeentehuis.
In 1995-1996 werd het rechterdeel aangebouwd.
gemeentehuis leersum gemeentehuis leersum
In het midden aan de voorgevel hangt het wapen van Leersum. Door de nauwe banden die Zuilenstein vroeger met Leersum verbond, is het wapen van de Zuilens ook het wapen van Leersum geworden: In een rood veld drie gouden zuilen, daarboven een barensteel met drie gouden hangers. Voor de samenvoeging met Leersum in 1632 waren de drie zuilen op het wapen van het geslacht der Zuilens zilverkleurig.
In 1771 werd Leersum van Zuilenstein afgescheiden en een zelfstandige gemeente.
Sinds de herindeling van 2006 is het gebouw in gebruik als archief, medio 2013 gaat het in de verkoop.

Lees meer...   (2 reacties)
schermhuisjes - leersum
Waar nu winkelcentrum 'de Honingraat' gebouwd is, stonden vroeger de zgn. schermhuisjes. Deze naam hadden ze te danken aan de naar voren uitgebouwde portaaltjes, die dienden als klompenhok en het huis beschermden tegen inloop. De straat er achter heet de Schermlaan, ter herinnering aan deze typische huisjes.
Lees meer...   (4 reacties)
leersummer kei

In 1900 werd, op de plaats waar nu het Bosbadis, een grote kei gevonden. Toen de kei werd opgegraven vond men eronder een keldertje, opgebouwd uit gestapelde natuurstenen, met een urn, die de resten van een "Germaans opperhoofd" bevatte.

Vanaf 1960 is deze directe omgeving oudheidkundig onderzocht; hierbij is een groot aantal aardewerkfragmenten, deels met versieringsmotieven, gevonden, vermoedelijk afkomstig van een nederzetting uit de drie laatste eeuwen voor Chr.
De kei, een granieten zwerfblok van circa twaalfduizend kilo, is afkomstig uit de Scandinavische landen en tijdens de voorlaatste ijstijd naar deze streek vervoerd.
De steen is altijd een geliefd decor geweest voor fotografen, de foto hiernaast is uit 1952 en heb ik gekregen van de fam. van der Kraaij, de steen lag toen nog op de oorspronkelijke vindplaats.
.Na wat omzwervingen is de steen vóór de Keihof, tegenwoordig de Keiheuvel, geplaatst. Op het bord is te lezen:
De Leersumse Kei
Gevonden in het jaar 1900
waar nu het zwembad is
gewicht 12.000 kg


Lees meer...   (3 reacties)
korenmolen Oog in t Zeil leersum
Aan de Bremweg in Leersum stond ooit de korenmolen Oog in 't Zeil. Het was een standerdmolen, waar boeren uit Leersum en directe omgeving hun koren lieten malen.
Uit oude stukken bleek dat de molen al In 1632 bestond, molenaar was toen Cornelis Rijksz. Tol. Eind van 19e eeuw werd de molen bediend door drie generaties Van Vulpen: Dirk, Niek en Willem.
In 1955 legde de fraaie molen het loodje door een hevige storm; hij werd niet meer herbouwd.
Lees meer...   (4 reacties)
‘Het Wolvengat’, is een oude zandgroeve, in het Lombokbos. Er is een picknickplaats en in de directe omgeving staat de uitzichttoren “Graftombe van Nellestein”.
het wolvengat 1920-1925
Het is een voormalige zandafgraving, die er in 1920 - 1925 uitzag als op bovenstaande afbeelding.
Nu is het een natuurspeelplek voor de jeugd van Leersum. Op boomfeestdag 2012 (21 maart jl.) is er een gloednieuwe tokkelbaan geopend. De tokkelbaan was het winnende plan van de jeugdgemeenteraad 2010.
Lees meer...   (4 reacties)
Aan het einde van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw waren de hellingen van de Utrechtse Heuvelrug in Leersum nauwelijks begroeid. Er groeide vooral heide en driest, waarop de boeren hun schapen lieten weiden. De heer H.G. van Dam uit Wijk bij Duurstede kocht in de loop der jaren een groot aantal percelen ten noorden van de Rijksstraatweg en stichtte het landgoed Lombok, dat vanaf 1901 door het publiek bezocht kon worden.
lomboklaan begin 20e eeuw
Aan de Rijksstraatweg, bij het begin van de Lomboklaan plaatste hij vier palen, die in de volksmond ‘De Lombokpalen' werden genoemd. Op het hoogste punt werd in 1904 de Uilentoren als belvédère gebouwd.
Zijn zoon H.H.van Dam verkocht vanaf 1925 langs de Lomboklaan en elders in het park stukken bouwgrond. Het gemeentebestuur van Leersum wilde graag het park behouden voor de recreatie en kocht daarom in 1929 de op Lombok gelegen, resterende 23 hectare bos met de daarop gelegen Uilentoren. In 1930 werd er door de aankoop van het Galgenbosje nog een hectare toegevoegd, tesamen vormden deze twee percelen het gemeentelijke Lombokbos.
In mei 1961 werden de palen door de gemeente Leersum verwijderd, ten behoeve van het verkeer.
Toen in 2000 de Rabobank Rijn en Heuvelrug een nieuw kantoor aan de Middelweg/Hoflaan opende, wilde men een gebaar maken naar de gemeente Leersum. In overleg met de Historische Vereniging Leersum werd besloten de Lombokpalen terug te laten keren.
de nieuwe lombokpalen
Zij werden gemaakt door Leersumer Cees van Swieten. Bij de onthulling werden de palen aan de gemeente Leersum geschonken, onder de geaccepteerde voorwaarde dat het onderhoud voor rekening van de gemeente zou komen. bron
Lees meer...   (1 reactie)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl