Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Menu
Zoeken op deze site

De foto’s op deze pagina zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze pagina's mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright ©Gerrit Verwoert/utrechtseheuvelrug.punt.nl. All Rights Reserved.

Links
Weer
tellers
eXTReMe Tracker
Disclaimer
Cookies
Deze website maakt gebruik van Google AdSense om inkomsten te genereren uit advertenties van derden. Om gerichte advertenties te kunnen vertonen op de website, gebruikt Google AdSense cookies die al eerder via andere websites op jouw harde schijf zijn geplaatst.
Hoe Google gebruikmaakt van cookies in advertenties

Tot 1940 stond aan de zuidzijde van Zandvoort de tabakskerverij en sigarenfabriek van Fa. Bos. Het was een klein sigarenfabriekje, waarin plaatselijke tabak werd verwerkt. De kleinschaligheid van het bedrijfje blijkt uit het aantal werknemers; in 1865 bood het werk aan twee mannen. Van dit fabriekje is niets herkenbaars terug te vinden.

Lees meer...   (1 reactie)

Op het grondgebied van de voormalige gemeente Langbroek, ontstond naast de dorpen Nederlangbroek en Overlangbroek ook al snel een derde kern, of beter gezegd lintbebouwing, zijnde de Steenen Brug. De bebouwing ligt aan de Wijkerweg en de Bovenwijkerweg die lange tijd, toen er nog geen provinciale wegen waren, deel uitmaakten van de hoofdweg van Wijk bij Duurstede naar Amersfoort. Vroeger waren er diverse voorzieningen zoals twee cafés, één daarvan was herberg de Steenen Brug en een bakker. Een school was er niet; de kinderen gingen naar school in (Neder)Langbroek.

Veel plaatsen in ons land hebben in 1794 geleden onder Engelsen en Duitsers die bij gezinnen waren 'ingekwartierd' om ons land te verdedigen tegen de Fransen, die ons land destijds wilden veroveren. Dat was een tijd van grote armoe voor veel inwoners, omdat de soldaten eten, ruituigen, paarden en andere voorzieningen in beslag namen voor hun eigen behoeften. Ook in Steenen Brug was dat het geval. In de Gelderse Volksalmanak uit 1839 (pag. 84-95), vertelt een toenmalige inwoner van Steenen Brug hoe hij dat destijds als kind heeft beleefd.
meer informatie.......


Reacties

Utrechts Landschap heeft in de grafheuvel bij 't Berghuis in Amerongen een nieuw informatiepaneel geplaatst. Op het informatiepaneel is te lezen wat grafheuvels zijn en hoe deze zijn opgebouwd.

Vorig jaar is de grafheuvel al opgeknapt en opnieuw gestuct. De binnenkant is geverfd en deze week is er een nieuw informatiepaneel geplaatst. Bezoekers van de grafheuvel krijgen zo een goed idee van hoe een grafheuvel werd gebouwd

Het informatiepaneel is mogelijk gemaakt dankzij de provincie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en Nationale Postcode Loterij.Ook de prehistorische grafheuvels in het natuurgebied Plantage Willem III bij Elst krijgen een opknapbeurt. De heuvels worden met behulp van een minikraan vrijgemaakt van bomen en struiken. Gaten en verzakkingen worden daarna opgevuld. De onderhoudswerkzaamheden worden door een archeoloog begeleidt en zijn. naar verwachting, eind januari klaar. bron: utrechts landschap


Reacties

Aan de Lekdijk, vlak bij Wijk bij Duurstede, staat de 16e eeuwse boerderij Rimmigen (ook: Rimmegen, Rimmingen, Rijningen) . Rimmigen is een verbastering van Rijningen. Rond de dwarshuisboerderij Rinmegen waren in de vorige eeuw nog restanten van de omgrachting aanwezig, waarvan de loop nog steeds zichtbaar is in het terrein. De kern van het huidige hoge voorhuis is mogelijk nog een restant van dit versterkte woonhuis. De dikke muren, de opkamer en bovenkamer met zware balken en deels originele kruisvensters, de kelder met kruisgraatgewelven en de spiltrap dateren in elk geval uit de 16de eeuw of eerder.
Tot het complex behoort ook een kistenschuur voor de fruitteelt uit 1962, die recent is hersteld.
Ooit stond hier een gelijknamige stenen toren die zijn naam aan het geslacht Van Rijningen heeft gegeven. De familie Van Rijningen en een versterkt huys komen voor het eerst voor rond 1206. Rond 1206 komen we een Elyas van Rijningen tegen, die zich zo genoemd heeft naar zijn versterkt huys bij Wijk bij Duurstede. Het geslacht Van Rijningen was een riddergeslacht van ministeriales (hofbeambten van de bisschop van Utrecht). meer informatie........


Reacties (1)

De waterkrachtcentrale Maurik is gebouwd in 1988 in de Nederrijn bij de stuw van Amerongen. De waterkrachtcentrale ligt grotendeels onder de grond. Naast de turbinehal en de bedieningsruimtes is het ook mogelijk op bijna 20 meter onder het waterniveau de gigantische buizen te zien (en horen), waar het water doorheen stroomt. Bij deze centrale is door Rijkswaterstaat een vistrap aangelegd.

De vistrap of vispassage maakt het voor zalm mogelijk om stroomopwaarts de Nederrijn op te zwemmen, aangezien dit niet kan via de stuw of de waterkrachtcentrale. De vistrap bestaat uit bekkens met een hoogteverschil van zestien cm onderling. De passage in Amerongen bestaat uit vierentwintig bekkens.

Lees meer...

De Krakerswijk of Zijdewetering is een langzaam stromende gegraven en dus kunstmatige afwatering op zand. De wetering heeft een recht profiel en is nauwelijks beschaduwd. Het heeft in hoofdzaak een afvoerfunctie van stedelijk water en het effluent van rwzi Ede. De Zijdewetering is 4,8 km lang. Er liggen enkele stuwen in de wetering, die niet vispasseerbaar zijn. Door de lozing van effluent is het water permanent stromend. De hoogte van het maaiveld loopt van + 10m aan de westelijke rand van Ede tot + 7 m nabij de monding in het Valleikanaal.

De Zijdewetering is de afvoerwatergang van het gebied onder Ede, de vroegere Buitenpolder Manen en Veldhuizen, naar het Valleikanaal. Voor de verbetering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Ede was de Zijdewetering één van de meest vervuilde watergangen van Nederland, met name door de lozing van industrieel vervuild water door de ENKA-fabriek.

Reacties

Kasteel Renswoude heeft een apart ontwerp, wat Renswoude een dubbele uitstraling geeft. De witgepleisterde achterkant geeft het gebouw een echte buitenplaats-uitstraling, terwijl de voorkant met zijn torens meer doet denken aan een kasteel.

Het kasteel bestaat uit een hoofdgebouw en twee flankerende bouwhuizen. Alledrie komen zij uit 1654 en zijn gebouwd in de Hollands classicistische stijl.

Lees meer...

Huis Scherpenzeel is een adellijk huis in het dorp Scherpenzeel, in de provincie Gelderland. Het maakte tot 1975 deel uit van het Landgoed Scherpenzeel en ligt in het zuiden van de Gelderse Vallei, op de grens met de provincie Utrecht. In de 14e eeuw stond op de plaats van het huidige Huis Scherpenzeel al een versterkt huis. Dat was eigendom van de familie Van Scherpenzeel. Na 1636 waren respectievelijk de families Westerholt, Van Naamen en Royaards eigenaar.

Lees meer...

Toen Hendrik Daniël Hooft in 1834 het landgoed Geerestein kocht, liet hij rond 1838 dicht bij het huis de boerderij "Klein-Geerestein" bouwen. De boerderij is een folly geworden. Het heeft rondboogramen en een timpaan als gevel.

Lees meer...   (1 reactie)

Kasteel Geerestein is een kasteel en ridderhofstad gelegen net ten noorden van Woudenberg. Geerestein is hoogstwaarschijnlijk tussen 1394 en 1402 gebouwd door Jacob van Zuylen van Nijevelt (?—1418). Na het overlijden erfde zijn zoon Steven van Zuylen van Nijevelt (±1400—?), maarschalk van Eemland[1] en raad van bisschop David van Bourgondië (±1427—1496), Geerestein. In 1430 blijkt hij daar ook daadwerkelijk te wonen. In de archieven is pas vanaf 1477 weer wat te vinden over Geerestein.

In 1478 droeg hij Geerestein over aan zijn broer Gerrit van Zuylen van Nijevelt. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten waren Steven, Gerrit en Jan aanvoerders van de Hoekse factie. Daarmee waren zij ook tegenstanders van bisschop David van Bourgondië. In 1482 belegerde de bisschop David van Bourgondië het kasteel en in juni van dat jaar, nam hij het kasteel door verraad in. De broers werden gevangengezet op kasteel Duurstede. Na het overlijden van de bisschop David van Bourgondië in 1496, werd Gerrit benoemd tot maarschalk van Amersfoort en Eemland. De kleinzoon van Gerrit, Arend van Zuylen van Nijevelt, werd in 1546 heer van Geerestein en Hoevelaken. Hij is te beschouwen als de bouwer van het huidige Geerestein.In 1834 heeft Hendrik Daniël Hooft (25 oktober 1798 - 10 september 1879)[2] het landgoed gekocht. Op de voorgevel is een familiewapen te zien welke uitgevoerd is in de kleuren van de ridderhofstad Geerestein. Kasteel Geerestein staat aan de Geeresteinselaan en biedt onderdak aan een architectenbureau. wikipedia


Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl