Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Menu
Zoeken op deze site

De foto’s op deze pagina zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze pagina's mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright ©Gerrit Verwoert/utrechtseheuvelrug.punt.nl. All Rights Reserved.

Links
Weer
tellers
eXTReMe Tracker
Disclaimer
Cookies
Deze website maakt gebruik van Google AdSense om inkomsten te genereren uit advertenties van derden. Om gerichte advertenties te kunnen vertonen op de website, gebruikt Google AdSense cookies die al eerder via andere websites op jouw harde schijf zijn geplaatst.
Hoe Google gebruikmaakt van cookies in advertenties

Hoe oud een kerk is, is niet altijd glashelder. Zo ook in Rijswijk. In de Romeinse tijd lag bij Rijswijk het Castellum Levefanum om de limes, de grens van het rijk, te verdedigen. Het gebied was vast en zeker bewoond door gelovigen, die hun god of goden eer brachten . Men neemt aan, dat voor die eredienst in de buurt van dat Castellum Levefanum een gebouw lag, dat we nu een kerkje zouden noemen. Het lag vermoedelijk op een plek in de uiterwaarden. Dus dichter bij de rivier dan de huidige Sint Martinuskerk. Van die oudste ereplek is nauwelijks iets bekend. Maar men kan het zien als een voorloper van de kerk die nu in het dorp staat.

Lees meer...

Komend vanuit Achterberg richting de Grebbe bepaalt het kerkje aan de Boslandweg al meer dan 100 jaar het gezicht op de Grebbeberg. Het kerkje behoort toe aan de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, maar wordt in de volksmond 'Klompenkerk' genoemd.
Hoe de gemeente ontstond, is niet meer te achterhalen. „In het Achterberg onder deze stad zal een gebouw voor vrije godsdienstoefening worden opgericht”, meldde de pers. 
Achterberg behoorde tot de ledeboeriaanse gemeenten die zich rond ds. D. Bakker en zijn opvolgers schaarden. Vanaf 22 mei 1935 was het een oud gereformeerde gemeente.
Vanaf 4 februari 1948 behoorde Achterberg tot de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Goed twee maanden later verliet ze het nieuwe kerkverband weer, toen ds. C. van de Gruiter met vier gemeenten op zichzelf ging staan, vooral vanwege het teloorgaan van het oude ambtsgewaad. Hereniging volgde op 27 mei 1959.

Over het kerkje is een hoop trammelant ontstaan, de Raad van State moet beslissen of het witte kerkje aan de Bosrandweg in Achterberg dubbel zo groot mag worden. De provincie Utrecht heeft zich gekeerd tegen een plan van de oud gereformeerde gemeente.
De gemeente Rhenen wil de uitbreiding regelen in het bestemmingsplan Buitengebied. De provincie vindt echter dat een kerkgebouw thuishoort in stedelijk gebied en heeft zich daarom tegen de plannen gekeerd.

Mei 2016 is een nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen.
Reacties (1)
In 1873 zijn de Efrathakerk en de toenmalige school door graaf Bentinck van het kasteel van Amerongen gebouwd, en in gebruik genomen op de tweede kerstdag van dat jaar. Oorspronkelijk had de kerk de vorm van een zaalkerk. Door de jaren heen werd de kerk aan verschillende kanten uitgebreid. bron
efrathakerk overberg
foto: André van Dijk
Lees meer...   (1 reactie)
In september 1814, beginnen de besprekingen voor het bouwen van een kerk en pastoriehuis en het stichten van een eigen kerkelijke gemeente in Elst. Vanaf die tijd zijn ook de notulenboeken bijgehouden. Men besluit een verzoekschrift te richten aan de Koning het hoofd van de staatskerk.
"Dat aan de gemeente van Elst, wier bevolking door de Goddelijke Zegen, zo uitermate is toegenomen en voorzien is dat deze meer en meer zal aangroeien, een gewoon Herder en Leraar mag worden toegestaan. En dat de bezoldiging, op den voet, als veel kleinere gemeenten van 's landswege mag geschieden. De inwoners uit eigen middelen tot het uiterste vermogen zullen bijdragen voor de bouw van een kerk en pastoriehuis".
Dit rekest wordt op 13 Februari 1815, door enkele personen naar Den Haag gebracht. Een reis van vier dagen. Door tegenwerking van de kerkenraad uit Rhenen wordt dit verzoek echter afgewezen.
Anno 1816, komen er, door de hoge waterstand van de Rijn, zulke overstromingen, dat de bewoners moeten vluchten en er grote schaarste aan voedsel ontstaat.
Dan komt men in 1817 in contact met iemand "zeer bekend met de Minister en Secretaris der Eredienst van de Hervormde Kerk". Met zijn medewerking wordt een nieuw rekest ingediend. Het gevolg hiervan is "Dat als Elst uit eigen middelen een kerk en pastoriehuis kan bouwen en onderhouden'" hun wordt toegestaan een afzonderlijke kerkelijke gemeente te vormen en een predikant te beroepen uit 's lands toelage. De tabaksplanters staan garant voor de kosten. Een bedrag contant met de verplichting 7% uit de opbrengsten van de tabak beschikbaar te stellen. Ook de niet tabaksplanters dragen naar vermogen bij.
hervormde kerk els (utr)
Voor kerk en pastorie wordt een perceel grond gekocht langs de Nieuwe Straatweg, de meest geschikte plaats. De eigenaar wordt schadeloos gesteld, door voor hem een ander groter stuk grond te ontginnen. Men benoemt tot architect, Godert Adriaan de Ridder uit Amerongen. "Zeer ervaren in de bouwkunst".
De bouw begint in November 1818. De eerste steen werd gelegd in April 1819. Voor de kerk door H.J. de Ridder. Joh. Quint deed dit voor de pastorie. Beiden woonden in Elst. De eerste steen voor de kerk is geplaatst boven de ingang en is daar nog steeds aanwezig. In Leiden werd uit een "Franse kerk" een gedeelte van het meubilair aangekocht. Daarvan zijn de "kuip" van de preekstoel en een deel van het doophek, nog in de kerk aanwezig.
Als in 1819 de uitvoer van de tabak stagneert, door de hoge toltarieven van de Pruisische Koning, drukken de bouwkosten zwaar op de buurtschap. Opnieuw gaat er een verzoekschrift naar Den Haag. Als antwoord ontving men het al eerder genoemde besluit van de koning, d.d. 19 Augustus 1819. Nu met de mededeling, dat een subsidie verleend werd van ƒ1.000,00. In die tijd een hoog bedrag.
De Classis Wijk benoemt in Augustus 1819 een kerkenraad, bestaande uit vier ouderlingen en twee diakenen. Op 7 November 1819 wordt de nieuwe kerk ingewijd door Ds. G. J. Coolhaas uit Amerongen. bron
Lees meer...

De Koepelkerk in Renswoude is gebouwd tussen 1639 en 1641. Het kerkgebouw is eigendom van de Hervormde gemeente van Renswoude (PKN) en wordt op zondagen en christelijke feestdagen gebruikt voor kerkdiensten. De architect van de kerk is Jacob van Campen, die onder andere bekend is als architect van het Paleis Noordeinde in Den Haag. Opdrachtgever was Johan van Reede, de Heer van Renswoude, die later ook het naastgelegen Kasteel Renswoude liet bouwen.

Het vloerontwerp is een Grieks kruis met korte armen, waardoor het een zeer compact gebouw is. Boven de kruising bevindt zich de achtzijdige koepel, die in de kerk rust op zogenaamde Ionische zuilen.

Lees meer...   (7 reacties)
De Nederlands Hervormde kerk in Nederlangbroek is een sober laat-gotisch gebouw, dat omstreeks 1500 is gebouwd.
ned.herv.kerk-langbroek ned.herv.kerk-langbroek
De kerk van Nederlangbroek behoorde in de middeleeuwen tot het bezit van het Utrechtse Domkapittel. Zij was een dochterkerk van de parochiekerk van Doorn. In de loop der tijd hebben er vele verbouwingen en restauraties plaats gevonden aan en in de kerk. Achter de kerk ligt de begraafplaats met bijna 1000 graven waarvan het oudste gedeelte dateert uit de 19e eeuw. Meer over de geschiedenis van deze kerk lees je HIER
Lees meer...
In 1883 werd begonnen met de bouw van de Nederlands Hervormde Kerk van Maarsbergen. De Dorpskerk is gebouwd in opdracht van Geertruida Adriana du Bois op verzoek van haar halfbroer Aalt du Bois. Zij waren beiden eigenaar en bewoner van kasteel Maarsbergen. De in de kerkbouwwereld bekende architecten F.W. van Gendt en A.R. Freem ontwierpen de kerk in neo-Renaissance stijl. De ingebruikname vond plaats op 20 juli 1884.
grote kerk maarsbergen grote kerk maarsbergen
De kerk werd niet te groot gebouwd; men kan het zelfs maatwerk noemen. In de tijd voor de bouw stonden (in 1846) in Maarsbergen 34 huizen met 260 bewoners. In de kerk bevonden zich na de bouw 224 plaatsen. Klik HIER voor een fraaie panoramafoto van het interieur.
Lees meer...
De kerk is gewijd aan Johannes de Doper. In het begin van de 14e eeuw is reeds met de bouw van een kleinere kerk begonnen. Door bisschop David van Bourgondië (daar is ie weer) is de kerk uitgebouwd tot een driebeukige kruiskerk. In 1486 is men begonnen met de bouw van de stompe toren, de bedoeling was dat het een kopie van de Domtoren in Utrecht zou worden, maar de toren is, waarschijnlijk wegens geldgebrek, nooit afgebouwd. In 1579 is het koor afgebrand en niet meer herbouwd, hierbij is ook het graf van David van Bourgondië verloren gegaan. De Oostgevel, waar een groot gat zat, werd gewoon dichtgemetseld.
grote kerk wijk bij duurstede grote kerk wijk bij duurstede
Na de overgang van de kerk in 1581 van rooms katholiek naar protestants bestuur is de Oostgevel in 1593 voorzien van de "tien leefregels". Het orgel, dat rust op een 15e eeuwse orgeltribune, stamt voor een groot deel uit de 17e eeuw. De kerk en het orgel zijn in de jaren 1968-1982 grondig gerestaureerd. In juni 2007 werd opnieuw begonnen met de restauratie van de toren. bron
Lees meer...
De Sint Petrus’ bandenkerk aan het Kerkplein in Driebergen is in meerdere opzichten uniek in Nederland. Het is de enige kerk die gebouwd is in Empire-stijl. Samen met de in een halve cirkel gebouwde huizen op het Kerkplein vormt de kerk een unieke combinatie van wereldlijke en kerkelijke architectuur. De Haagse bouwmeester Adrianus Tollus tekende bijna twee eeuwen geleden voor dit Empire-ensemble. De parochiekerk van Sint Petrus’ banden heeft, hoewel niet groot van omvang, een bijzondere plaats in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Gebouwd in 1809/1810 dateert het gebouw uit de Napoleontische tijd.
Sint Petrus’ bandenkerk  - Driebergen Sint Petrus’ bandenkerk  - Driebergen
De kerk is een initiatief van de toenmalige bewoner van het huis Sparrendaal: Petrus Judocus van Oosthuyse, een zakenman van Belgische afkomst uit ’s-Gravenhage, die in 1800 de heerlijkheid Rijsenburg kocht en hierdoor zijn plannen voor de bouw van kerk en kerkplein kon verwezenlijken. bron
Lees meer...   (2 reacties)
De kerk van Rhenen was oorspronkelijk waarschijnlijk aan St. Pieter gewijd; in de afsluiting van de klokkentoren en op een bewaard gebleven stukje glas-in-lood is het oudst bekende wapen van Rhenen afgebeeld: de sleutel met drie torens. Pas na 1400 wordt in oorkonden van Cunera gewag gemaakt. Uit 1392 stamt de bewaard gebleven stichtingsakte van de kerkelijke St. Cunerabroederschap, op grond waarvan kan worden verondersteld dat de Cunerakerk op dat moment als zodanig al bestond. Een aflaat uit 1451 toont dat de kerk toentertijd ingrijpend werd verfraaid. De huidige kerk is gebouwd tussen 1400 en 1475 en draagt nog duidelijk het teken van Cunera, wier beeltenis het westportaal siert. De toren van de kerk werd volgens de datering aan het plafond van de torendoorgang - de hoofdingang van de kerk - tussen 11 mei 1492 en 28 mei 1531 gebouwd en volgens de overlevering voornamelijk uit de opbrengsten van de cultus gefinancierd. Cunera boven het westportaal van de kerk

De toren is, evenals de verwante de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort, een vrije navolging van de Domtoren in Utrecht. Hij kan doorgaan voor een van de mooiste laatgotische scheppingen in Nederland.

cunerakerk rhenen

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl