Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Menu
Zoeken op deze site

site search by freefind advanced

Verhalen en/of foto's over de Utrechtse Heuvelrug zijn welkom.... op dit mailadres

De foto’s op deze pagina zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze pagina's mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright ©Gerrit Verwoert/utrechtseheuvelrug.punt.nl. All Rights Reserved.

Links
Weer


tellers
eXTReMe Tracker
Disclaimer
Cookies
Deze website maakt gebruik van Google AdSense om inkomsten te genereren uit advertenties van derden. Om gerichte advertenties te kunnen vertonen op de website, gebruikt Google AdSense cookies die al eerder via andere websites op jouw harde schijf zijn geplaatst.
Hoe Google gebruikmaakt van cookies in advertenties
In 1873 zijn de Efrathakerk en de toenmalige school door graaf Bentinck van het kasteel van Amerongen gebouwd, en in gebruik genomen op de tweede kerstdag van dat jaar. Oorspronkelijk had de kerk de vorm van een zaalkerk. Door de jaren heen werd de kerk aan verschillende kanten uitgebreid. bron
efrathakerk overberg
foto: André van Dijk
Lees meer...   (1 reactie)
In september 1814, beginnen de besprekingen voor het bouwen van een kerk en pastoriehuis en het stichten van een eigen kerkelijke gemeente in Elst. Vanaf die tijd zijn ook de notulenboeken bijgehouden. Men besluit een verzoekschrift te richten aan de Koning het hoofd van de staatskerk.
"Dat aan de gemeente van Elst, wier bevolking door de Goddelijke Zegen, zo uitermate is toegenomen en voorzien is dat deze meer en meer zal aangroeien, een gewoon Herder en Leraar mag worden toegestaan. En dat de bezoldiging, op den voet, als veel kleinere gemeenten van 's landswege mag geschieden. De inwoners uit eigen middelen tot het uiterste vermogen zullen bijdragen voor de bouw van een kerk en pastoriehuis".
Dit rekest wordt op 13 Februari 1815, door enkele personen naar Den Haag gebracht. Een reis van vier dagen. Door tegenwerking van de kerkenraad uit Rhenen wordt dit verzoek echter afgewezen.
Anno 1816, komen er, door de hoge waterstand van de Rijn, zulke overstromingen, dat de bewoners moeten vluchten en er grote schaarste aan voedsel ontstaat.
Dan komt men in 1817 in contact met iemand "zeer bekend met de Minister en Secretaris der Eredienst van de Hervormde Kerk". Met zijn medewerking wordt een nieuw rekest ingediend. Het gevolg hiervan is "Dat als Elst uit eigen middelen een kerk en pastoriehuis kan bouwen en onderhouden'" hun wordt toegestaan een afzonderlijke kerkelijke gemeente te vormen en een predikant te beroepen uit 's lands toelage. De tabaksplanters staan garant voor de kosten. Een bedrag contant met de verplichting 7% uit de opbrengsten van de tabak beschikbaar te stellen. Ook de niet tabaksplanters dragen naar vermogen bij.
hervormde kerk els (utr)
Voor kerk en pastorie wordt een perceel grond gekocht langs de Nieuwe Straatweg, de meest geschikte plaats. De eigenaar wordt schadeloos gesteld, door voor hem een ander groter stuk grond te ontginnen. Men benoemt tot architect, Godert Adriaan de Ridder uit Amerongen. "Zeer ervaren in de bouwkunst".
De bouw begint in November 1818. De eerste steen werd gelegd in April 1819. Voor de kerk door H.J. de Ridder. Joh. Quint deed dit voor de pastorie. Beiden woonden in Elst. De eerste steen voor de kerk is geplaatst boven de ingang en is daar nog steeds aanwezig. In Leiden werd uit een "Franse kerk" een gedeelte van het meubilair aangekocht. Daarvan zijn de "kuip" van de preekstoel en een deel van het doophek, nog in de kerk aanwezig.
Als in 1819 de uitvoer van de tabak stagneert, door de hoge toltarieven van de Pruisische Koning, drukken de bouwkosten zwaar op de buurtschap. Opnieuw gaat er een verzoekschrift naar Den Haag. Als antwoord ontving men het al eerder genoemde besluit van de koning, d.d. 19 Augustus 1819. Nu met de mededeling, dat een subsidie verleend werd van ƒ1.000,00. In die tijd een hoog bedrag.
De Classis Wijk benoemt in Augustus 1819 een kerkenraad, bestaande uit vier ouderlingen en twee diakenen. Op 7 November 1819 wordt de nieuwe kerk ingewijd door Ds. G. J. Coolhaas uit Amerongen. bron
Lees meer...

De Koepelkerk in Renswoude is gebouwd tussen 1639 en 1641. Het kerkgebouw is eigendom van de Hervormde gemeente van Renswoude (PKN) en wordt op zondagen en christelijke feestdagen gebruikt voor kerkdiensten. De architect van de kerk is Jacob van Campen, die onder andere bekend is als architect van het Paleis Noordeinde in Den Haag. Opdrachtgever was Johan van Reede, de Heer van Renswoude, die later ook het naastgelegen Kasteel Renswoude liet bouwen.

Het vloerontwerp is een Grieks kruis met korte armen, waardoor het een zeer compact gebouw is. Boven de kruising bevindt zich de achtzijdige koepel, die in de kerk rust op zogenaamde Ionische zuilen.

Lees meer...   (7 reacties)
De Nederlands Hervormde kerk in Nederlangbroek is een sober laat-gotisch gebouw, dat omstreeks 1500 is gebouwd.
ned.herv.kerk-langbroek ned.herv.kerk-langbroek
De kerk van Nederlangbroek behoorde in de middeleeuwen tot het bezit van het Utrechtse Domkapittel. Zij was een dochterkerk van de parochiekerk van Doorn. In de loop der tijd hebben er vele verbouwingen en restauraties plaats gevonden aan en in de kerk. Achter de kerk ligt de begraafplaats met bijna 1000 graven waarvan het oudste gedeelte dateert uit de 19e eeuw. Meer over de geschiedenis van deze kerk lees je HIER
Lees meer...
In 1883 werd begonnen met de bouw van de Nederlands Hervormde Kerk van Maarsbergen. De Dorpskerk is gebouwd in opdracht van Geertruida Adriana du Bois op verzoek van haar halfbroer Aalt du Bois. Zij waren beiden eigenaar en bewoner van kasteel Maarsbergen. De in de kerkbouwwereld bekende architecten F.W. van Gendt en A.R. Freem ontwierpen de kerk in neo-Renaissance stijl. De ingebruikname vond plaats op 20 juli 1884.
grote kerk maarsbergen grote kerk maarsbergen
De kerk werd niet te groot gebouwd; men kan het zelfs maatwerk noemen. In de tijd voor de bouw stonden (in 1846) in Maarsbergen 34 huizen met 260 bewoners. In de kerk bevonden zich na de bouw 224 plaatsen. Klik HIER voor een fraaie panoramafoto van het interieur.
Lees meer...
De kerk is gewijd aan Johannes de Doper. In het begin van de 14e eeuw is reeds met de bouw van een kleinere kerk begonnen. Door bisschop David van Bourgondië (daar is ie weer) is de kerk uitgebouwd tot een driebeukige kruiskerk. In 1486 is men begonnen met de bouw van de stompe toren, de bedoeling was dat het een kopie van de Domtoren in Utrecht zou worden, maar de toren is, waarschijnlijk wegens geldgebrek, nooit afgebouwd. In 1579 is het koor afgebrand en niet meer herbouwd, hierbij is ook het graf van David van Bourgondië verloren gegaan. De Oostgevel, waar een groot gat zat, werd gewoon dichtgemetseld.
grote kerk wijk bij duurstede grote kerk wijk bij duurstede
Na de overgang van de kerk in 1581 van rooms katholiek naar protestants bestuur is de Oostgevel in 1593 voorzien van de "tien leefregels". Het orgel, dat rust op een 15e eeuwse orgeltribune, stamt voor een groot deel uit de 17e eeuw. De kerk en het orgel zijn in de jaren 1968-1982 grondig gerestaureerd. In juni 2007 werd opnieuw begonnen met de restauratie van de toren. bron
Lees meer...
De Sint Petrus’ bandenkerk aan het Kerkplein in Driebergen is in meerdere opzichten uniek in Nederland. Het is de enige kerk die gebouwd is in Empire-stijl. Samen met de in een halve cirkel gebouwde huizen op het Kerkplein vormt de kerk een unieke combinatie van wereldlijke en kerkelijke architectuur. De Haagse bouwmeester Adrianus Tollus tekende bijna twee eeuwen geleden voor dit Empire-ensemble. De parochiekerk van Sint Petrus’ banden heeft, hoewel niet groot van omvang, een bijzondere plaats in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Gebouwd in 1809/1810 dateert het gebouw uit de Napoleontische tijd.
Sint Petrus’ bandenkerk  - Driebergen Sint Petrus’ bandenkerk  - Driebergen
De kerk is een initiatief van de toenmalige bewoner van het huis Sparrendaal: Petrus Judocus van Oosthuyse, een zakenman van Belgische afkomst uit ’s-Gravenhage, die in 1800 de heerlijkheid Rijsenburg kocht en hierdoor zijn plannen voor de bouw van kerk en kerkplein kon verwezenlijken. bron
Lees meer...   (2 reacties)
De kerk van Rhenen was oorspronkelijk waarschijnlijk aan St. Pieter gewijd; in de afsluiting van de klokkentoren en op een bewaard gebleven stukje glas-in-lood is het oudst bekende wapen van Rhenen afgebeeld: de sleutel met drie torens. Pas na 1400 wordt in oorkonden van Cunera gewag gemaakt. Uit 1392 stamt de bewaard gebleven stichtingsakte van de kerkelijke St. Cunerabroederschap, op grond waarvan kan worden verondersteld dat de Cunerakerk op dat moment als zodanig al bestond. Een aflaat uit 1451 toont dat de kerk toentertijd ingrijpend werd verfraaid. De huidige kerk is gebouwd tussen 1400 en 1475 en draagt nog duidelijk het teken van Cunera, wier beeltenis het westportaal siert. De toren van de kerk werd volgens de datering aan het plafond van de torendoorgang - de hoofdingang van de kerk - tussen 11 mei 1492 en 28 mei 1531 gebouwd en volgens de overlevering voornamelijk uit de opbrengsten van de cultus gefinancierd. Cunera boven het westportaal van de kerk

De toren is, evenals de verwante de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort, een vrije navolging van de Domtoren in Utrecht. Hij kan doorgaan voor een van de mooiste laatgotische scheppingen in Nederland.

cunerakerk rhenen

Lees meer...
Overlangbroek is een buurtschap in de gemeente Wijk bij Duurstede.
De hervormde Hyacinthuskerk dateert van het begin van de 15e eeuw. In de 19e eeuw is het koor van deze kerk gesloopt. Resteert het schip en de toren van de oorspronkelijke kerk. Het orgel is gebouwd omstreeks 1770. Het is in 2007 gerestaureerd. De bouwer ervan is waarschijnlijk Arnold van Os. bron
hyacinthuskerk hyacinthuskerk hyacinthuskerk hyacinthuskerk
Lees meer...
De Maartenskerk van Doorn is één van de oudste kerken van de provincie Utrecht. De kerk werd rond 1180 als Romaans zaalkerkje gebouwd, als vervanging van een hout kerkje. De kerk behoorde bij het kapittel van de Utrechtse Domkerk. Het kerkje werd daarom waarschijnlijk gewijd aan Sint Maarten.
De Doornse kerk was de moederkerk van Amerongen, Leersum, Darthuizen, Maarn, Maarsbergen, Woudenberg, Driebergen en Cothen. Na het graven van de Langbroekerwetering in 1122, ook van Neder- en Overlangbroek. Kerkpaden liepen vanuit deze plaatsen naar de Maartenskerk. Voorbeelden hiervan zijn het Maarnse en Woudenbergse voetpad. Ook de huidige Driebergsestraatweg was zo’n kerkpad tot Driebergen in 1678 een eigen kerk kreeg.
noormannenpoortje
Bijzonder aan de Maartenskerk is het 'Noormannenpoortje'in de noordgevel. Volgens overlevering werden binnentredende Noormannen door de laag gehouden ingang gedwongen hun hoofd te buigen voor de kerk. Bronnen:
Reliwiki
Protestante gemeente Doorn
Orgels in Utrecht
Canon: Over Heerweg en Schapendriften.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl