Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Menu
Zoeken op deze site

site search by freefind advanced

Verhalen en/of foto's over de Utrechtse Heuvelrug zijn welkom.... op dit mailadres

De foto’s op deze pagina zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze pagina's mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright ©Gerrit Verwoert/utrechtseheuvelrug.punt.nl. All Rights Reserved.

Links
Weer
tellers
eXTReMe Tracker
Disclaimer
Cookies
Deze website maakt gebruik van Google AdSense om inkomsten te genereren uit advertenties van derden. Om gerichte advertenties te kunnen vertonen op de website, gebruikt Google AdSense cookies die al eerder via andere websites op jouw harde schijf zijn geplaatst.
Hoe Google gebruikmaakt van cookies in advertenties

Vanmiddag in de Betuwe gefietst, we kwamen via Maurik in Rijswijk terecht, nou fietsen we wel vaker het rondje Lekdijk, pont Wijk en via de Rijnbandijk weer terug. Maar vandaag waaide het te hard voor de dijk, dus binnendoor gefietst. We kwamen bij de prinses Marijkesluizen uit, ik was daar nog nooit geweest, leuk om eens te zien.
De Prinses Marijkesluizen is een sluizencomplex in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Rijswijk (Gelderland) en Ravenswaaij.


Lees meer...

Ingen is een dorp in de gemeente Buren, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het dorp valt sinds 1999 onder deze gemeente. Daarvoor viel het van 1818 tot 1999 onder de gemeente Lienden en daarvoor, van 1811 tot 1818 onder de gemeente Maurik. De kom van verspreid staande huizen loopt via buurtschap De Ganzert over in die van Eck en Wiel in het westen.

Lees meer...

Vanmiddag weer de Rijnbandijk gefietst, dit keer de dijk langs de Rijn gevolgd, momenteel wordt ie weer verzwaard, dus alleen 's zondags fatsoenlijk te berijden.

Lees meer...

Vanmiddag lekker in de Betuwe gefietst, niet verder vertellen, maar daar is het 's zondags veel rustiger dan aan deze kant van de Rijn.

Lees meer...   (1 reactie)

Lienden vormde tot 1999 een zelfstandige gemeente. Het was eertijds een heerlijkheid, waarvan de helft tot 1811 in het bezit was van de Abdij te Elten. De andere helft ging diverse malen in andere handen over, het laatst in 1709, van de Rekenkamer van Gelderland. Van 1811-1998 was Lienden een zelfstandige gemeente, waaronder de buurtschappen Aalst, De Marsch, Ingen, Meerten en Ommeren in de Neder-Betuwe vielen. Tussen 1811 en 1817 behoorden ook Kesteren en Lede en Oudewaard tot de gemeente Lienden. Sinds 1999 behoort Lienden bij de gemeente Buren.

De Maagd Maria kerkin Lienden staat aan een pleintje met tegenover de kerk gelegen een prachtige onderhouden voormalige pastorie, de gepleisterde boerderij stamt vermoedelijk uit de 16e eeuw.

De Zwaan is een in 1644 gebouwde molen ter vervanging van de in 1643 omgewaaide standerdmolen, die er al in 1530 stond. Sommigen beschouwen de molen een torenmolen, maar anderen vinden het geen torenmolen, omdat de molen aan de bovenkant smaller is en het oorspronkelijk een buitenkruier is geweest. De molen is voor een belangrijk deel nagebouwd van de molen te Hazerswoude en staat op een 2,80 m hoge terp aan de Molenstraat 5-7 te Lienden. Bij de bouw is zo veel mogelijk gebruikgemaakt van het hout van de omgewaaide standerdmolen. De romp van de molen is iets conisch gebouwd. Aan de onderzijde is de doorsnee 6,30 m en aan de bovenzijde 5,80 m. Oorspronkelijk was de kap bedekt met riet.

Reacties

Het Ingense veerhuis is wit, er staan grote bomen voor die de kloeke zwarte letters 'Ingense Veer' verbergen op de gevel. Het is niet echt een juweeltje, dit veerhuis, maar de grote serre die aan de kant van de Rijn is gebouwd, maakt veel goed. Dat moet een fijne plek zijn, om op een stormachtige middag zoals vandaag, met een beker chocolademelk, van de rivier te genieten.

Lees meer...

Vanmiddag over de dijk aan de Betuwse kant van de Rijn gefietst.

Lees meer...

Vanmiddag zijn we in Elst de Rijn overgestoken en de Marspolder en Lede en Oudewaard eens bekeken.

De molen 'de Marsch' werd gebouwd als opvolger van de in 1884, door blikseminslag, afgebrande houten molen. Er werd toen besloten om een nieuwe ronde stenen windwatermolen te bouwen. Kosten ƒ 14.600, -. De molen is in 1956, in het kader van de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd, gerestaureerd. Na een ruilverkaveling in de jaren 60 van de vorige eeuw verloor de poldermolen haar taak.

Lees meer...

De grote overstromingen van 1855 en 1861 vormden de aanleiding om op diverse plaatsen in het Gelderse rivierengebied dijkmagazijnen aan te leggen. In deze magazijnen liggen materialen voor dijkonderhoud en calamiteiten opgeslagen.

Het dijkmagazijn (Rijnbandijk 11), gelegen ten noorden van Ingen, dateert uit 1870. Het tweelaagspand heeft een geknikt, overstekend zadeldak en verdiepte gevelvelden.

Reacties

Het Veerhuis (Veerweg 1, Eck en Wiel) is een rijksmonument, het dateert deels uit de 16e eeuw. In archiefstukken uit 1751 is sprake van een erfgenaam "wonend aan 't Wielseveer bij Amerongen". T/m 1932 was er een tol aan de overkant bij Amerongen.

Het veerhuis is een onderkelderd dwarshuis met zadeldak tussen puntgevels, ten dele nog 16e eeuws, grotendeels echter 18e eeuw. Bordes met balusterhek, vensters met luiken en zesruitsramen.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl