Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!

Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Menu
Zoeken op deze site

De foto’s op deze pagina zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze pagina's mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright ©Gerrit Verwoert/utrechtseheuvelrug.punt.nl. All Rights Reserved.

Links
Weer
tellers
eXTReMe Tracker
Disclaimer
Cookies
Deze website maakt gebruik van Google AdSense om inkomsten te genereren uit advertenties van derden. Om gerichte advertenties te kunnen vertonen op de website, gebruikt Google AdSense cookies die al eerder via andere websites op jouw harde schijf zijn geplaatst.
Hoe Google gebruikmaakt van cookies in advertenties

Vanmiddag weer eens naar Hemmen gereden, het was een jaar of 6 geleden, dat we daar geweest waren.

Lees meer...

Een paar foto's van de Varakker in Opheusden.

Lees meer...

Heerlijk weer vandaag, tijd voor een flinke fietstocht.De plantage vanaf de Rijnbandijk, een ooievaar.


Lees meer...

Vanmiddag een tochtje door de Betuwe gefietst, Met de pont naar Ingen, binnendoor naar Ommeren, en via de dijk weer terug naar de pont.

Lees meer...

De kerk in Ommeren is al heel oud en er zijn in de loop der eeuwen herhaaldelijk onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Aan de hand van het boekje "In en rond de kerk van Ommeren" van M. Berends uit 1989 volgt een overzicht. Het oudste deel van de huidige kerk is de zuidmuur van het schip en de pijlers en de bogen van de noordmuur: waarschijnlijk dertiende eeuws. In de vijftiende eeuw kreeg de kerk een nieuw koor. Uit het kerkarchief blijkt dat er tussen 1706 en 1710 een nieuwe haan op de toren geplaatst is, is in 1727 reparatiewerk aan het dak uitgevoerd en is de kerk in 1765 gerestaureerd. Dat betekende niet altijd een verbetering: twee koperen kronen uit 1765 zijn in 1864 aan een handelaar verkocht, een fraaie koperen lezenaar werd verkocht en door een plankje vervangen, een herenbank met inscripties werd voor brandhout verkocht. Een oud doopvont werd bij een restauratie vernield. Naar de 19e eeuw In 1825 vonden weer herstelwerkzaamheden plaats. De toren was zo bouwvallig dat die gesloopt werd en in 1848 door een nieuwe vervangen. In 1894 werden de muren van het schip bepleisterd en in 1908 kreeg het schip zijn huidige vorm. Door het afbikken van alle kalklagen in 1899 gingen de schilderingen helaas verloren. Achter de kalklaag werd een kast gevonden met daarin fragmenten van gebrandschilderd glas, o.a. een ruitje met een deel van een wapen. Deze fragmenten zouden uit de vijftiende eeuw stammen. Ook verscheen een dichtgemetselde gang.

In de jaren 1967 en 1968 vond een grote restauratie plaats. Ter voorbereiding toog al in 1955 een restauratiecommissie aan het werk. Er werd navraag gedaan bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk of de kerk op de monumentenlijst stond. Dat bleek het geval. Er werd door het Ministerie een uitgebreid rapport opgemaakt van de noodzakelijke werkzaamheden. Dit vergde vele jaren uitzichtloos wachten waarin de toestand van de kerk er niet beter op werd. Op een gegeven moment stond bij de ingang een bord met "Wegens vallende leien ... ingang kleine hek". Pas in 1965 was er een begroting voor de totale restauratie à FL 499.690,-. Dit bleek financieel niet haalbaar: er was een bedrag van FL 14.000,- beschikbaar voor de restauratie. Zelfs sloop en nieuwbouw werd overwogen! Er werd toen een voorlopig herstelplan opgesteld "teneinde de wateroverlast enigszins te kunnen tegengaan" waarmee in het voorjaar van 1966 begonnen zou kunnen worden. Dat kostte FL 91.600,- voor het herstel en FL 10.000,- voor het plan. Het restauratieplan Het antwoord komt "al" op 12 juni 1967: er wordt 50% subsidie verleend, FL 45.800,-. Hierop volgt een brief aan het Ministerie voor definitieve goedkeuring. De gemeenschap van Ommeren moest de rest van het geld bijeenbrengen: daarvoor werd een inzameling gehouden. Op 22 september 1967 was het resultaat bekend: ruim FL 20.000,-. De kosten van de restauratie waren inmiddels toch weer aanzienlijk toegenomen: ruim FL 260.000,-. Omdat ook Gemeente en Provincie een deel van de kosten droegen konden de herstelwerkzaamheden toch worden uitgevoerd. Eind november 1968 was de kerk weer in prima staat.
De kerk bestaat uit een in oorsprong eenbeukig romaans schip uit de 12de eeuw dat aan het einde van de 13de eeuw met een noordelijke zijbeuk werd vergroot. Een 15de-eeuws koor en een toren uit 1843 in de plaats van een oudere middeleeuwse toren, waarvan de tufstenen voet bewaard bleef. In het schip een vlakke houten zoldering, in het koor stenen kruisribgewelven. Gerestaureerd omstreeks 1964. Preekstoel 1698. Orgel met één manuaal en vrij pedaal, afkomstig uit de Hervormde Kerk te Laren Gld., in 1870 gemaakt door F. Leichel, in 1950 gewijzigd door J.C. Sanders, in 1984 in de kerk van Ommeren geplaatst. bron: reliwiki


Reacties

Maurik is een dorp in de Nederlandse gemeente Buren, provincie Gelderland. Het ligt in de Betuwe tussen Tiel en Wijk bij Duurstede.

Lees meer...

Eck en Wiel is een dorp in de gemeente Buren, in de Nederlandse provincie Gelderland. Eck en Wiel bestaat uit de voormalige dorpen Eck en Wiel. Eck bestaat al sinds 1288, Wiel ontstond later pas. Het dorp Eck en Wiel behoorde van 1811–1998 tot de gemeente Maurik in de Neder-Betuwe. Sinds 1999 maakt het deel uit van de gemeente Buren. In 2007 had Eck en Wiel inclusief de verspreide huizen eromheen 1740 inwoners. Het dorp zelf telde in 2006 930 inwoners.

Lees meer...

Vanmiddag in de Betuwe gefietst, we kwamen via Maurik in Rijswijk terecht, nou fietsen we wel vaker het rondje Lekdijk, pont Wijk en via de Rijnbandijk weer terug. Maar vandaag waaide het te hard voor de dijk, dus binnendoor gefietst. We kwamen bij de prinses Marijkesluizen uit, ik was daar nog nooit geweest, leuk om eens te zien.
De Prinses Marijkesluizen is een sluizencomplex in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Rijswijk (Gelderland) en Ravenswaaij.


Lees meer...

Ingen is een dorp in de gemeente Buren, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het dorp valt sinds 1999 onder deze gemeente. Daarvoor viel het van 1818 tot 1999 onder de gemeente Lienden en daarvoor, van 1811 tot 1818 onder de gemeente Maurik. De kom van verspreid staande huizen loopt via buurtschap De Ganzert over in die van Eck en Wiel in het westen.

Lees meer...

Vanmiddag weer de Rijnbandijk gefietst, dit keer de dijk langs de Rijn gevolgd, momenteel wordt ie weer verzwaard, dus alleen 's zondags fatsoenlijk te berijden.

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl