Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Menu
Zoeken op deze site

De foto’s op deze pagina zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze pagina's mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright ©Gerrit Verwoert/utrechtseheuvelrug.punt.nl. All Rights Reserved.

Links
Weer
tellers
eXTReMe Tracker
Disclaimer
Cookies
Deze website maakt gebruik van Google AdSense om inkomsten te genereren uit advertenties van derden. Om gerichte advertenties te kunnen vertonen op de website, gebruikt Google AdSense cookies die al eerder via andere websites op jouw harde schijf zijn geplaatst.
Hoe Google gebruikmaakt van cookies in advertenties
De moord op Gerrit Pietersen Cruijff -Leersum
We schrijven donderdagavond 5 maart 1739, de Leersummers Tonis Dirksen Woudenberg en Gerrit Pietersen Cruijff zitten in herberg 'King William' bier te drinken. Cruijff vraagt of Woudenberg nog een biertje wil halen, maar Tonis reageerde als volgt:'Ik wil geen schelm bier brengen.' De verontwaardige Cruijff slaat Woudenberg met zijn hoed, Gerrit slaat terug, Cruijff geeft Woudenberg een knal voor zijn harses. De heren bedaren wat en nemen er nog één, maar even later laait de ruzie toch weer op. Omstanders zien hoe Woudenberg tegen tienen de kroeg verlaat, even later gevolgd door Cruijff. Dan horen ze buiten geschreeuw, en als men gaat kijken zien ze Cruijff op de grond liggen, helemaal onder het bloed, met een steekwond tot in het hart, waaraan hij direct moet zijn overleden.
Adriaen Brouwer

De chrirurgijns van Wijk bij Duurstede en Amerongen kunnen later bij de lijkschouwing alleen maar verklaren dat hij 'door geen menselijke hulp te redden' was geweest.
Tonis die ervandoor was gegaan, vertelt het hele verhaal aan zijn kennis Poulus Aelbers, hij vraagt Aelbers om uit te zoeken of Cruijff echt dood is.
Tonis verschuilt zich zolang in de bongerd. Als blijkt dat Gerrit inderdaad dood is, beseft hij dat zijn toestand hopeloos is: 'Ik moet vluchten, sonder te weeten waar naartoe'.
De drost stelt diezelfde avond nog een onderzoek in op de plek van het drama. Hij roept direct het gerecht bijeen en krijgt nog dezelfde nacht toestemming om een arrestatiebevel wegens manslag tegen Woudenberg uit te vaardigen en beslag te leggen op diens bezittingen.

In de volgende dagen neemt hij een aantal getuigenverklaringen af. Door het beslag dat op de bezittingen is gelegd, komt Woudenbergs vrouw Errigje Jans intussen in de problemen: ze heeft geen voer meer voor hun twee paarden. Ze vraagt, ten einde raad, of ze de paarden mag verkopen. Niet dat ze daar zelf iets aan heeft, want de opbrengst komt aan het gerecht toe. De verkoop levert 28 gulden op, waarmee de lijkschouwingskosten van 19 gulden kunnen worden betaald.
In de maanden die volgen wordt Tonis Woudenberg tot vier keer toe openbaar opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen: op 8 en 20 april, daarna nog in juni en november, maar Tonis komt niet opdagen. Zo'n oproep is altijd een heel spektakel: de kerkklokken worden geluid en de oproep wordt bij het rechthuis voorgelezen, verder worden op opvallende plaatsen biljetten aangeplakt en de gerechtsbode bezorgt de oproep bij zijn vrouw thuis.
Voor deze arme vrouw wordt het leven in Leersum op den duur zo zwaar dat ze in juni een verzoek bij het gerecht indient om te mogen vertrekken en haar inboedel te mogen verkopen. Het gerecht geeft toestemming en twee dagen later vindt de openbare verkoping al plaats. Ook deze opbrengst gaat rechstreeks de kas van het gerecht in. de schamele inboedel (wat huisraad, bestek, gereedschap, drie zijden spek ) brengt 10 gulden en 12 stuivers op. De mestvaalt brengt nog het meest op (6 gulden), waaruit blijkt hoe waardevol mest was op de arme zandgrond van Leersum, het hele zwikkie wordt gekocht door ene Jan Woudenberg, vermoedelijk een familielid om de inboedel zo binnen de familie te houden.
Als Tonis Woudenberg in november ook bij de vierde oproep van het gerecht niet komt opdagen, verspeelt hij formeel zijn laatste recht op verweer. Het gerecht veroordeeld hem bij verstek tot verbeurdverklaring van 80 gulden (misschien openstaande gerechtskosten, of de waarde van zijn huisje?) en tot levenslange verbanning; en als hij ooit terugkeert in Leersum 'of andersints in handen van de Justitie mogte geraaken', dan zal hij 'gebracht worden ter plaetse daar men justitie doet en aldaer mit den swaarden gestraft worden dat er de doot op volgt'.bron

Reacties

dawolf op 25-02-2010 02:07
Heh, "zinloos geweld" en "uitgaansgeweld" is dus van alle tijden! Ja zelfs het publiekelijk aan de schandpaal nagelen. 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl