Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Menu
Zoeken op deze site

De foto’s op deze pagina zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze pagina's mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright ©Gerrit Verwoert/utrechtseheuvelrug.punt.nl. All Rights Reserved.

Links
Weer
tellers
eXTReMe Tracker
Disclaimer
Cookies
Deze website maakt gebruik van Google AdSense om inkomsten te genereren uit advertenties van derden. Om gerichte advertenties te kunnen vertonen op de website, gebruikt Google AdSense cookies die al eerder via andere websites op jouw harde schijf zijn geplaatst.
Hoe Google gebruikmaakt van cookies in advertenties
Johannes de Heer - Driebergen
Johannes de Heer, geboren te Rotterdam op 23-5- 1866, was een bekende Nederlandse evangelist, die aan de wieg stond van de NCRV. Hij woonde vele jaren aan de Melvill van Carnbeelaan/hoek De Beaufortlaan te Driebergen.
In 1879 werd hij, dertien jaar oud, jongste bediende in muziekzaak Lichtenauer in zijn geboortestad. Zeven jaar later trad hij in dienst bij de muziekwinkel van de firma Alsbach, eveneens in Rotterdam. In beide zaken werd de basis gelegd voor zijn latere handelsgeest en werd zijn belangstelling voor de muziek verder tot ontwikkeling gebracht.
Johannes de Heer
Sinds 1898 had hij een eigen muziekwinkel aan huis, gaf orgellessen, was uitgever van bladmuziek met christelijke liederen en verkocht harmoniums. Het overlijden van een tweede kind werd een keerpunt in het leven van het echtpaar De Heer. Van huis uit hervormd, sloot de Heer zich aanvankelijk aan bij de Zevende-Dagadventisten en in 1903 bij de Rotterdamse stadsevangelisatiekring 'Jeruël'. In die kring viel hem op, dat een geschikt liedboek ontbrak en daarom nam hij zelf het samenstellen van een zangbundel ter hand. Geen poëtische hoogstandjes, voor De Heer gold als hoofddoel 'niet klankvolheid en artistieke schoonheid, doch de prediking van het evangelie' , waardoor de liederen in literair en muzikaal opzicht nogal eens onder de maat bleven.
De Heer kwam er rond voor uit dat hij met de Zangbundel vooral 'de eenvoudigen' van dienst wilde zijn, een opvatting waaraan zijn eigen sociale herkomst niet vreemd zal zijn geweest. Kritiek van theologen en musicologen op onvolkomenheden in zijn bundel pareerde hij met de opmerking dat 'Gods kudde niet uit giraffen bestaat, maar uit de schapen die Zijn hand wil weiden. U hangt echter de korf met voedsel zó hoog dat een eenvoudig schaap er onmogelijk bij kan'. De eerste druk uit 1905 bevatte uiteindelijk 675 liederen


Na de Eerste Wereldoorlog startte hij activiteiten onder de noemer van de zogeheten Maranatha-beweging waarvan hij een van de voormannen werd; hierin werd sterk de terugkomst van Jezus Christus benadrukt. In dat licht richtte hij in 1919 het (nog steeds bestaande) blad Het Zoeklicht op dat zich eveneens sterk richt(te) op de terugkeer van Jezus Christus. Verder hield hij zich intensief bezig met een Bijbelse benadering van de Joden en hun terugkeer naar Palestina.
Johannes de Heer
Bij zijn evangelisatiewerk schuwde De Heer nieuwe communicatiemiddelen niet. Zo maakte De Heer gebruik van het nieuwe medium radio. In april 1924 hield hij een lezing voor de Hilversumsche Draadlooze Omroep, en de vele positieve reacties op deze eerste 'geestelijke radiotoespraak' vormden, een half jaar later, indirect de aanleiding tot de oprichting van de Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniging (NCRV). Tot aan de Tweede Wereldoorlog zou De Heer een kleine tweehonderd evangelisatie- en liederenuurtjes, waarin hij zong en zichzelf op het harmonium begeleidde, voor de NCRV verzorgen. De gezangen werden verzameld in de naar hem genoemde Johan de Heer-bundel. In het dagelijks leven was hij orgelbouwer. Een firma met zijn naam bestaat nog steeds.
Bij de NCRV stonden na de bevrijding muzikale en literaire smaak hoger op de agenda dan verkondiging, en voor De Heer was geen plaats meer. Maar tot vlak voor zijn dood hield hij overal in het land toespraken. Voorts schreef hij diverse artikelen en kleinere en grotere boeken waaronder "Het Duizendjarig Vrederijk".
Theologisch was hij verwant aan het methodisme maar hij bleef lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. Wel sprak hij veel in de Vrije Evangelische Gemeenten. In veel Vrije Evangelische Gemeenten wordt nog steeds veel uit de Johannes de Heer bundel gezongen.
Verguisd door theologen en dichters, was het de Synode van de Hervormde Kerk, die hem ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag een gelukwens zond en hem vooral dankte voor zijn "getuigenis aangaande de Wederkomst van Christus en de bereidheid om met blijdschap zijn toekomst tegemoet te gaan".
Naar het oordeel van de Synode heeft Johannes de Heer meegewerkt aan "een nieuw verstaan van de bijbelse boodschap". In 1961 stierf Johannes de Heer, die, zoals Fons Jansen ooit zei: De Heer heette en de Heer diende. Hij werd begraven op de Oude Algemene Begraafplaats in Driebergen.
Op zijn grafsteen de bekende regel uit zijn bundel: "Veilig in Jezus' armen".
In de herfst van 2002 werd in de nieuwe wijk Ruysdael in Driebergen-Rijsenburg een straat naar hem vernoemd, de Johannes de Heerlaan.
bronnen:
Wikipedia
Dodenakkers
Johannes de HeerReacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl