Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Menu
Zoeken op deze site

De foto’s op deze pagina zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze pagina's mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright ©Gerrit Verwoert/utrechtseheuvelrug.punt.nl. All Rights Reserved.

Links
Weer
tellers
eXTReMe Tracker
Disclaimer
Cookies
Deze website maakt gebruik van Google AdSense om inkomsten te genereren uit advertenties van derden. Om gerichte advertenties te kunnen vertonen op de website, gebruikt Google AdSense cookies die al eerder via andere websites op jouw harde schijf zijn geplaatst.
Hoe Google gebruikmaakt van cookies in advertenties
Lekenprediker Wulfert Floor - Driebergen
Wulfert Floor, een in 1818 geboren boerenzoon die een groot deel van zijn leven woont op boerderij De Heuvel aan de Gooyerdijk. Hij is hervormd, maar komt langzamerhand tot de conclusie dat die kerk in de prediking niet ‘rechtzinnig’ genoeg meer is. Hij sluit zich op 21 augustus 1838 aan bij de afgescheiden gemeente van H.P. Scholte te Utrecht. Toch heeft dat hem er niet van weerhouden om ook in z.g. kruisgemeenten en hervormde gemeenten te oefenen. Op de deel van zijn boerderij houdt hij, niet alleen zondags maar ook soms doordeweeks, voor gelijkgestemde christenen korte toespraken, ‘oefeningen’, soms voor meer dan honderd mensen. Wulfert Floor
Ze groeien uit tot een soort alternatieve kerkdiensten met een ‘lekenprediker’ als voorganger die heel bescheiden ‘oefenaar’ wordt genoemd.
Hij berekende voor zijn voorgaan geen honorarium; de opbrengst van de collectes bestemde hij voor de armen. Hij wordt bekend en wordt overal in het land gevraagd. Van Arnhem of Veenendaal tot in Drente en Brabant. Hij bereidde zich zorgvuldig voor en schreef de oefeningen vaak van te voren uit. Wel sprak hij uit het hoofd. Een uitgeleend handschrift over Lucas 12:32, dat buiten zijn weten werd uitgegeven, baande de weg voor de uitgave van acht bundels, later verzameld o.d.t. Al de eenvoudige oefeningen. Floor sprak in het voorwoord van het eerste deel de wens uit dat zijn werk nog als ,,een handvol geitenhaar tot wezenlijke opbouw van den geestelijken Tabernakel des Heeren zou zijn".
geboortehuis van Floor, rechts het huis waar hij na zijn trouwen ging wonen
Floor blijft eenvoudig, verdient zijn brood als boer. ,,Zelf tot den geringen, werkenden stand behoorende", wilde Floor zich met name tot „eenvoudige arbeiders en landbouwers" richten. In sobere maar duidelijke en indringende taal geschreven, verhelderd met voorbeelden uit het dagelijks leven, geven zijn oefeningen blijk van een grote bijbelkennis en een diepe ernst.
Vanaf 1858-73 verschenen zeven bundels 'Eenvoudige oefeningen' van Wulfert Floor bij J.J.H. Kemmer te Utrecht. De achtste bundel verscheen in 1876, na Floor's dood, met een voorwoord van Ds. A.H. de Klerck (hervormde predikant van Neerlangbroek, die ook zijn begrafenis in 1876 leidde. Een nieuwe volledige uitgave zag het licht in 1878-80. De laatste (5de) druk van zijn Al de eenvoudige oefeningen werd in 1913-14 uitgegeven door J.H. Kok te Kampen (8 bundels in 4 banden).
Wulfert overlijdt op 13 mei 1876. Hij ligt begraven op de oude begraafplaats halverwege de Traaij, op zijn verzoek in een naamloos graf. Recent is die begraafplaats door een aantal dorpsgenoten opgeknapt. En men meent nu te weten welk graf van Wulfert Floor moet zijn. In 2000 is een laan naar hem vernoemd, De Wulfert Floorlaan.
bronnen:
Driebergs dorpsfeest
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme

De boeken van Floor zijn nog steeds te koop. Ook twee onbekende collecties met oefeningen van Wulfert Floor, die enkele jaren geleden werden ontdekt, zijn recentelijk uitgegeven. HIER en HIER een overzicht van wat er nog verkrijgbaar is.

Reacties

stiefbeen op 09-01-2013 13:26

de man was zijn tijd ver vooruit geen poes pas (zelfs geen honorarium) waar maak je dat nog mee.

peter op 10-01-2013 15:16

Herkenbare geschiedenissen die mij altijd erg boeien. Leuk verhaal Gerrit....

peter op 10-01-2013 15:16

Herkenbare geschiedenissen die mij altijd erg boeien. Leuk verhaal Gerrit....

Dick van den Broek op 06-02-2013 04:59

http://www.providencemountainranch.com/Audio_Preken.htm

miep silvis op 07-09-2017 16:36

Ha fijn, info over Driebergen! (Maakt niet uit dat het uit 2013 is).

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl