Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Menu
Zoeken op deze site

De foto’s op deze pagina zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze pagina's mag worden gebruikt of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Copyright ©Gerrit Verwoert/utrechtseheuvelrug.punt.nl. All Rights Reserved.

Links
Weer
tellers
eXTReMe Tracker
Disclaimer
Cookies
Deze website maakt gebruik van Google AdSense om inkomsten te genereren uit advertenties van derden. Om gerichte advertenties te kunnen vertonen op de website, gebruikt Google AdSense cookies die al eerder via andere websites op jouw harde schijf zijn geplaatst.
Hoe Google gebruikmaakt van cookies in advertenties
Maurik

Maurik is een dorp in de Nederlandse gemeente Buren, provincie Gelderland. Het ligt in de Betuwe tussen Tiel en Wijk bij Duurstede.

Op het kerkplein staat de hervormde kerk. Deze kerk is vernoemd naar ‘St. Martinus’, wiens beeltenis hoogstwaarschijnlijk aan de linkerzijde van de preekstoel te vinden is. De kerk is in 1375 gebouwd is, althans het onderste gedeelte. De toren stamt vermoedelijk uit de 16e eeuw. lees meer............

De dorpspomp aan het Kerkplein, het metselwerk zag er vrij nieuw uit, pas gerestaureerd of gevoegd? Over de pomp is niets te vinden........

La Divina Commedia, voormalig rooms-katholiek kerkje en pastorie, tot voor kort was er een theatertje in gevestigd, per augutus 2015 is het verkocht.

De molen De Hoop is een in 1873 gebouwde korenmolen, het is een ronde stenen molen die is gebouwd op de fundamenten van het voormalige kasteel van Maurik. In 1932 werd de molen onttakeld, en tot 2004 restte slechts een molenromp. Van 2004 tot 2006 is de molen uitwendig gerestaureerd en voorzien van een Oudhollands wiekenkruis. Na de restauratie is de molen hernoemd tot De Beijenkorf.
Over het ontstaan van de naam Maurik is niets met zekerheid bekend. A.J. van der Aa schrijft in 1846 dat Mannaricium, genoemd in het reisboek van Keizer Antonius, het huidige Maurik zou zijn. Zijn bron noemt hij echter niet. A.P. de Kleuver gaat in zijn gelegenheidswerkje uit 1967 nog een stap verder en neemt een Keltische oorsprong aan. Een veilige conclusie is, dat de permanente bewoning van Maurik waarschijnlijk pas van na de 7e eeuw dateert. Vroegere datering steunt slechts op speculatie. Op grond van archeologisch onderzoek concludeert Dr. P.J.R. Modderman dat permanente bewoning van plaatsen tussen de Rijn en de Waal met de uitgang -ik (zoals Maurik, Varik) nergens verder gaat dan tot de vroege middeleeuwen. Een andere geleerde, Dr. D.P. Blok, betoogt dat de vroeg-middeleeuwse vestiging van bewoners van de West-Betuwe zich van Brabant uit voltrokken heeft en ca. 900 voltooid was. In ieder geval wordt Maurik voor het eerst in een oorkonde van 997 genoemd en wel als Maldericke. Een verklaring voor de naam Maurik is er evenwel nog steeds niet. Van 1811 tot 1999 was de gemeente Maurik een zelfstandige gemeente in de Neder-Betuwe, waaronder ook de dorpen Eck en Wiel, Ingen (1811-1817) en vanaf 1818 ook Ravenswaaij en Rijswijk vielen. In 1999 ging Maurik op in de gemeente Buren. Het voormalige gemeentehuis is september 2006 als restaurant in gebruik genomen. bron: wikipedia


Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl